Home > Imobiliare > Cum se obţine certificatul fiscal

Cum se obţine certificatul fiscal

certificat fiscal

Cum se obtine un certificat fiscal

Certificatul fiscal este documentul eliberat de Serviciul Public de Impozite şi Taxe Locale (SPIT) Constanţa înaintea oricărei tranzacţii imobiliare, precum şi în cazul succesiunii, la cererea moştenitorilor unui imobil, dar şi în situaţia în care este necesar pentru încheierea altor înscrisuri.

Documentul este valabil 30 de zile, fără a depăşi luna în curs de la data solicitării şi poate fi cerut şi de alte instituţii.

El se eliberează pe numele proprietarului unui imobil şi este valabil atât pe hârtie, cât şi în format electronic, cu semnătură digitală.

Conform SPIT, instituţiile sau organismele la care sunt prezentate certificatele de atestare fiscală în format electronic, vor putea verifica autenticitatea documentului, accesând site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunea “Verifică certificatul fiscal”.

Documentul se eliberează contra cost, în urma unei cereri pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local, pentru persoane fizice.

În cazul în care mai mulţi moştenitori doresc să treacă un imobil pe numele lor, ca urmare a unei succesiuni, solicitanţii vor prezenta la ghişeele agenţiilor fiscale şapte documente: formularul tipizat „Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local – PF“; certificatul de deces – copie; actul de proprietate – copie/original; planurile/schiţele cadastrale – copie; cărţile de identitate/buletinele succesorilor – original şi copie; anexa 23 privind Cererea pentru deschiderea procedurii succesorale, eliberată de Casa Căsătoriilor, după caz – original şi delegaţia/ împuternicirea şi cartea de identitate/ buletinul delegatului/ împuternicitului, după caz. În cazul eliberării certificatului, în vederea înstrăinării, sau ipotecării imobilului, solicitantul va completa formularul tipizat „Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local – PF“ şi va prezenta la ghişeu actul de proprietate – copie/original; planuri/schiţe cadastrale, sau fişa tehnică de calcul a imobilului – copie/original; încheierea de intabulare– copie/original; cartea de identitate/buletinul proprietarului – original şi copie, iar în plus, după caz, delegaţia/împuternicirea şi cartea de identitate /buletinul delegatului/împuternicitului. Potrivit reprezentanţilor SPIT Constanţa, certificatul poate fi eliberat în câteva zile, sau în 24 de ore, în regim de urgenţă.

În ceea ce priveşte certificatele digitale, acestea vor purta semnăturile digitale ale persoanelor care întocmesc şi verifică documentul, dar şi semnătura şefului de compartiment.

Conform SPIT, documentul original este cel în format electronic. Acesta poate fi listat şi prezentat pe suport de hârtie, dar valabilitatea documentului este dovedită prin prezentarea formatului electronic. Orice modificare a certificatelor de atestare fiscală în format electronic duce la alterarea documentului şi pierderea valabilităţii acestuia.

Mihai Stan

Mihai Stan

Economist de profesie, familist de placere, blogger in timpul liber și evaluator & agent imobiliar ca ocupație.

More Posts - Website - Twitter - Facebook

Citit de 6,469 ori.
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.