Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancari, economici si constructii, economic, apostilarea procurilor - supralegalizarea procurilor, dreptul de proprietate, acte necesare unei tranzactii imobiliare, executare silita, time sharing, ancpi, metropola, preeminenta, imobiliar, constructii, financiar bancar, juridic, economic, drept, financiar bancar, juridic, economic

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Cauta în dictionarul de termeni
Dictionar de termeni - economic (294) • Apostilarea procurilor - Supralegalizarea procurilor

  Apostilarea procurilor - Procurile din străinătate sau pentru străinătate trebuie apostilate   Procurile care urmează a fi folosite de cetăţenii români în străinătate trebuie apostilate sau supralegalizate. Este indicat ca mandatantul, atunci cînd întocmeşte o procură care va fi folosită în afara ţării, să o şi traducă în limba ţării respective, traducerea putînd fi făcută chiar la biroul notarial care [...]

 • Dreptul de proprietate

  Este acel drept real care confera titularului dreptul de a intrebuinta bunul potrivit naturii ori destinatiei sale, de a-l folosi si de a dispune de el in mod exclusiv si perpetuu, in cadrul si cu respectarea legislatiei in vigoare. Acest drept este aparat de Constitutia Romaniei, Codul civil si diverse legi. Potrivit art. 480 din Codul civil “proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de [...]

 • Acte necesare unei tranzactii imobiliare

  Actele necesare unei tranzacţii imobiliare   - actul de dobândire a imobilului; -extrasul de carte funciară eliberat de judecătoria în a cărei rază teritorială se află imobilul; - autorizaţia de construire intabulată - certificat fiscal eliberat de primărie; - actele de identitate (buletin,paşaport, permis de conducere); - certificat de căsătorie; - exemplare din actul de proprietate (unul în original şi unul în copie); - [...]

 • Executare silita

  Executare silită   Ansamblu de măsuri prevăzute de lege prin care creditorul realizează, cu ajutorul constrângerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotărârea unui organ de jurisdicţie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-şi îndeplineşte de buna voie obligaţiile. Deşi de regulă executarea silită se aplică asupra întregului patrimoniu al debitorului, legea exceptează de la urmărire unele bunuri strict necesare pentru [...]

 • Time sharing

  Reprezintă modalitatea prin care o entitate (persoană fiyică sau juridică) va cumpăra un drept de utilizare exclusivă pentru o perioadă de timp determinată (de obicei 7 zile sau multiplu de 7 zile pe an) a unei unităţi locative sau de hotel (cameră sau apartament) şi se angajează prin contract să participe la acoperirea costurilor anuale aferente administrării şi funcţionării întregului ansamblu în care este situată unitatea sa locativă. Alte [...]

 • ANCPI

  ANCPI, A.N.C.P.I.   Acronim pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

 • Metropola

  1. Centru urban (de mari dimensiuni); oraș principal; capitală. Nume dat marilor orașe ale lumii (de obicei capitale de state), Capitală, rezidență, oraș important într-o regiune. 2. Oraș sau stat antic, considerat în raport cu coloniile sale. Stat imperial, patrie mamă, sau oraș antic, considerat în raport cu coloniile sale. 4. (învechit) mitropolie. (O ~ cu un milion de locuitori.)  5. Reședința unei arhiepiscopii catolice.

 • Preeminenta

  PREEMINÉNȚĂ - Care este mai presus decât alții sau decât altele, superior (ca valoare, rang etc.) - Care este superior tuturor celor eminenți; cu superioritate absolută asupra altora. - Superioritate netă