Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancari, economici si constructii, Testament secret, mostenitor, certificat de mostenitor, clasa de mostenitori, erede, clase de mostenitori, capacitate testamentara, clauze testamentare, mostenitor neregulat, mostenitor aparent, mostenitor regulat, mostenitor rezervatar, juridic, imobiliar, financiar bancar

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Cauta în dictionarul de termeni
Dictionar de termeni - Testament secret (19) • Mostenitor

  Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.   Au calitatea de mostenitor legal :   - rudele apropiate ale defunctului, impartite in clase de mostenitori; - sotul supravietuitor.   In cazurile in care nu exista mostenitori legali sau testamentari ori nici unul din mostenitori nu au acceptat succesiunea, bunurile lasate de defunct trec in proprietatea statului.   Sunt excluse de la succesiune persoanele considerate de lege [...]

 • Certificat de mostenitor

  Este inscrisul oficial prin care, la incheierea procedurii succesorale notariale, notarul constata calitatea de mostenitor a unei persoane, precum si drepturile succesorale ale acesteia, si care constituie totodata si dovada acestei calitati.

 • Clasa de mostenitori

  Reprezinta categoria de persoane aflate in relatii de rudenie cu defunctul, care sunt chemate la succesiunea acestuia in ordinea stabilita de lege.   Vezi si Clase de mostenitori.

 • Erede

  Vezi Mostenitor.

 • Clase de mostenitori

  Pentru a nu chema la mostenire deodata toate rudele defunctului, legea le imparte in patru clase de mostenitori, fiecare clasa avand prioritate fata de clasele urmatoare, pe care le inlatura de la mostenire.   Aceste clase sunt:   1. Clasa I (Clasa descendentilor) este alcatuita din copii defunctului si descendentii lor (la infinit), indiferent de sex, fie ca provin din casatorie (din aceeasi casatorie sau din casatorii diferite), fie din afara casatoriei (dar cu [...]

 • Capacitate testamentara

  Componenta a capacitatii de a dispune prin acte cu titlu gratuit, constand in aptitudinea persoanei fizice de a face testament.   Capacitatea testamentara deplina incepe la implinirea varstei de 18 ani. Minorul care a implinit 16 ani poate dispune prin testament numai cu privire la cel mult jumatate din avutul sau.   Nu au capacitate testamentara minorii pana la 16 ani si persoanele puse sub interdictie (art.856 cod Civil).

 • Clauze testamentare

  Sintagma ce desemneaza orice stipulatie (prevedere) cuprinsa intr-un testament sau intr-un alt act juridic (contract, declaratie, libret C.E.C., etc.) ce contine o dispozitie de ultima vointa a unei persoane fizice.   In principiu, clauza testamentara este inscrisa in testament, dar ea poate fi stipulata si intr-un alt act juridic avand un alt obiect.

 • Mostenitor neregulat

  Legatarii si statul, care nu sunt "continuatori" ai persoanei defunctului, ci simpli succesori la bunuri.   Ca atare, ei raspund de pasivul succesiunii numai in limita valorii bunurilor dobandite din succesiune.

  Taguri:juridic
 • Mostenitor aparent

  Persoana care are posesiunea unei mosteniri si care este considerat drept proprietar al unor bunuri succesorale, fara a fi indreptatit la aceasta.   Adevaratul mostenitor are impotriva acestuia petitiunea de ereditate, menita sa stabileasca pe cale judecatoreasca calitatea de succesor a reclamantului si a exclude pe mostenitorul aparent.   Actiunea de ereditate se poate exercita numai in conditiile legii (spre exemplu, paratul poseda bunurile succesorale) si este de [...]

  Taguri:juridic
 • Mostenitor regulat

  Mostenitor legal (cu exceptia statului), adica sotul supravietuitor si rudele in grad succesibil.   Acesti mostenitori sunt considerati "continuatori" ai persoanei defunctului, caruia acestia i se substituie in toate raporturile sale juridice patrimoniale, dobandind in locul lui calitatea de creditor sau debitor.

  Taguri:juridic
 • Mostenitor rezervatar

  Mostenitori care se bucura de rezerva succesorala.   Sunt mostenitori rezervatari descendentii si parintii defunctului (ascendenti privilegiati), iar potrivit Legii 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, si sotul supravietuitor.

  Taguri:juridic