Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancari, economici si constructii, donatari, procedura succesorala notariala, acceptarea succesiunii, bunurile succesorale, capacitate succesorala, deschiderea succesiunii, nedemnitate succesorala, act juridic de optiune succesorala, actiune de partaj succesoral, actiuni succesorale, activ succesoral, devolutiune succesorala, juridic, imobiliar

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Cauta în dictionarul de termeni
Dictionar de termeni - donatari (23) • Procedura succesorala notariala

  Procedura succesorala notariala se deschide, dupa caz, la cererea oricarei persoane interesate, a procurorului, precum si a secretarului consiliului local al localitatii in raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, atunci cand are cunostinta ca mostenirea cuprinde bunuri imobile.   In cazul decesului unei persoane care nu a avut ultimul domiciliu in tara, procedura succesorala se poate indeplini de notarul public din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care [...]

 • Acceptarea succesiunii

  Reprezinta modalitatea de exercitare a dreptului de optiune succesorala ce consta in actul juridic unilateral prin care un mostenitor cu vocatie universala sau cu titlu universal isi exprima vointa de a primi mostenirea la care este indreptatit.

 • Bunurile succesorale

  Sunt acele bunuri care intra in componenta masei succesorale.

 • Capacitate succesorala

  Este aptitudinea unei persoane de a fi subiect al drepturilor si obligatiilor ce le implica calitatea sa de mostenitor. Capacitatea succesorala a persoanei fizice incepe de la nasterea acesteia si inceteaza la data mortii sau la data stabilita printr-o hotarare de declarare a mortii sale prezumate, precum si daca se ivesc cazuri de nedemnitate succesorala.

 • Deschiderea succesiunii

  Reprezinta momentul transmiterii de drept a patrimoniului catre mostenitorii legali si testamentari cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

 • Nedemnitate succesorala

  Decadere de drept a mostenitorului legal din dreptul de a culege o mostenire determinata, inclusiv rezerva la care ar fi avut dreptul din mostenire, deoarece s-a facut vinovat de o fapta grava fata de cel care lasa mostenirea sau fata de memoria acestuia.

 • Act juridic de optiune succesorala

  Manifestarea de vointa a succesibilului de a accepta (pur si simplu sau sub beneficiu de inventar) sau de a renunta la mostenire. Este un act unilateral, indivizibil (se accepta sau se renunta, cu cateva exceptii, la intreaga mostenire cuvenita), pur si simplu, irevocabil, declarativ (producandu-si efectele de la data deschiderii succesiunii), si constituie exercitarea unui drept absolut si discretionar (succesibilul nu trebuie sa-si justifice sau motiveze vointa).

 • Actiune de partaj succesoral

  Varietate a actiunii civile prin care oricare din mostenitorii unei persoane poate solicita instantei de judecata competente imparteala mostenirii atunci cand aceasta nu s-a putut face pe cale amiabila, ori daca imparteala mostenirii este obligatorie pe cale judecatoreasca potrivit legii.   Poate fi promovata de catre:   - mostenitorii universali sau cu titlu universal; - creditorii personali ai acestora; - succesorii lor in drepturi; - procuror, [...]

 • Actiuni succesorale

  Sintagma ce desemneaza in mod generic intreg setul de actiuni in justitie reglementate de lege pentru a fi utilizate in raporturile dintre mostenitori si dintre acestia si terti, in vederea punerii in valoare a unor drepturi succesorale ori a unor drepturi ce au o anumita legatura cu o mostenire sau cu calitatea de mostenitori a unor persoane. Actiunile succesorale pot fi grupate astfel: a) propriu-zise, si privitoare la mostenire; b) specifice, si nespecifice Au caracter de actiuni [...]

 • Activ succesoral

  Ansamblul valorilor pozitive (drepturi patrimoniale si bunuri) existente in patrimoniul unei persoane fizice la data decesului acesteia, care formeaza obiectul transmisiunii mostenirii si totodata al impartelii succesorale. Fac parte din activul succesoral bunurile mobile, bunurile imobile, precum si creantele defunctului (fata de mostenitori si fata de terti).

 • Devolutiune succesorala

  Acelasi lucru cu Transmisiune succesorala. Vezi Succesiune.