Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Aport in natura. Ce este Aport in natura? Infomatii despre Aport in natura. Afla mai multe despre Aport in natura. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Aport in natura


Are ca obiect anumite bunuri imobile (cladiri, instalatii etc.), bunuri mobile corporale (materiale, marfuri etc.) sau incorporale (creante, fond de comert etc.). sunt admise la toate formele de societate comerciala. se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si predarea efectiva a bunurilor catre societate. poate consta in transmiterea catre societate a dreptului de proprietate asupra bunului ori doar a dreptului de folosinta. In lipsa unei stipulatii contrare, bunurile devin proprietatea societatii. Se intelege ca daca s-a convenit transmiterea dreptului de proprietate, bunul va intra in patrimoniul societatii, asociatul nemaiavand vreun drept asupra lui. In consecinta, bunul nu va putea fi urmarit de creditorii asociatului, iar la dizolvarea societatii, asociatul nu va avea dreptul la restituirea bunului, ci la contravaloarea sa. in cazul in care aportul are ca obiect un bun imobil sau un bun mobil corporal, raporturile dintre asociat si societate sunt raporturi juridice asemanatoare celor dintre vanzator si cumparator. cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra bunului, Legea nr. 31/1190 republicata, prevede ca bunul devine proprietatea societatii "din momentul inmatricularii ei in Registrul comertului".Daca bunul piere inainte de inmatricularea societatii, riscul este suportat de catre asociat; el va fi obligat sa aduca in societate un alt bun, ori un aport in numerar echivalent. bunul care face obiectul aportului in natura trebuie evaluat in bani, pentru a se putea stabili valoarea partilor de interes (partilor sociale) sau actiunilor cuvenite asociatului in schimbul aportului. Aceasta evaluare se face de catre asociati sau, cand este necesar, de catre experti. In contractul de societate trebuie sa se prevada si valoarea bunului si modul de evaluare. in cazul in care bunul care face obiectul aportului in natura a fost adus in folosinta societatii, in doctrina se considera ca raporturile dintre asociat si societate sunt guvernate de regulile referitoare la uzufruct. Intrucat societatea dobandeste numai un drept de folosinta, asociatul ramane proprietarul bunului si in aceasta calitate, la dizolvarea societatii, are dreptul la restituirea bunului. poate avea ca obiect bunuri mobile incorporale, cum sunt creantele, brevetele de inventie, marcile etc. Aportul in creante se considera liberat numai dupa ce societatea a obtinut plata sumei de bani care face obiectul creantei (executarea obligatiei de varsamant). Intrucat valorificarea de catre societate a creantelor dobandite poate crea dificultati, legea interzice creantele ca aport in societatea pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica, in societatea in comandita pe actiuni si in societatea cu raspundere limitata. Pentru cazurile cand creantele sunt admise ca aport, raporturile dintre asociat si societate sunt carmuite de regulile cesiunii de creanta (din dreptul civil). Prin derogare de la dreptul comun, asociatul raspunde pentru solvabilitatea debitorului.
Taguri:juridic, economic
Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


 • Comunicat de presa

  Comunicat de Presa, Comunicate de Presa, Comunicare de Presa, Informatie de Presa.   Comunicatul de presa este un text obisnuit prin care se transmit informatii catre media. El este apreciat de catre ziaristi in raport cu noutatea informatiei prezentate, cu interes potential pentru publicul tinta, al canalului media implicat dar si in functie de calitatea prezentarii informatiilor.   Definitia lui Frederic Antoine: Comunicatul de presa nu este decat adaptarea [...]

 • Obligatie indivizibila

  In sens larg, obligatiile care au ca specific faptul ca trebuie sa fie executate nefractionat. In categoria obligatiilor indivizibile, in sens larg, sunt incluse: obligatiile indivizibile in sens restrans, obligatiile solidare si obligatiile in solidum. In sens restrans, obligatiile indivizibile sunt acele raporturi obligationale cu pluralitate de subiecte al caror obiect este nesusceptibil de divizare prin natura sa ori prin conventia partilor

  Taguri:juridic
 • Procent de ocupare a terenului (POT)

  Procentul (maxim) de ocupare a terenului reprezinta raportul dintre proiectia la sol a constructiei ridicata deasupra cotei terenului natural si suprafata parcelei. In calculul proiectiei nu se includ iesindurile in consola in afara planului fatadei a balcoanelor inchise sau deschise si nici elementele cu rol decorativ sau de protectie ca stresini, copertine etc. Curtile de aerisire cu suprafata pana la 2 mp inclusiv intra in suprafata construita. Pentru parcelele a caror capacitate de [...]

 • Aportul

  Reprezinta valoarea pe care asociatii si/sau actionarii se angajeaza sa o aduca la societate si este de doua feluri: in bani si in natura sub forma diferitelor categorii de active imobilizate sau de active circulante] aceasta notiune are un sens juridic si unul etimologic: sub aspect juridic, prin aport se intelege obligatia pe care si-o asuma fiecare asociat de a aduce in societate un anumit bun, o valoare patrimoniala. In limita aportului, asociatul devine debitor al societatii, iar dupa [...]

  Taguri:juridic, economic
 • Notar public

  Persoana specializata care are, potrivit legii, dreptul de a desfasura activitatea notariala.   Legea nr. 36/1995 reglementeaza activitatea notariala. Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea.   Activitatea notariala se realizeaza de notarii publici prin acte notariale si consultatii [...]