Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Aport in natura. Ce este Aport in natura? Infomatii despre Aport in natura. Afla mai multe despre Aport in natura. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Aport in natura


Are ca obiect anumite bunuri imobile (cladiri, instalatii etc.), bunuri mobile corporale (materiale, marfuri etc.) sau incorporale (creante, fond de comert etc.). sunt admise la toate formele de societate comerciala. se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si predarea efectiva a bunurilor catre societate. poate consta in transmiterea catre societate a dreptului de proprietate asupra bunului ori doar a dreptului de folosinta. In lipsa unei stipulatii contrare, bunurile devin proprietatea societatii. Se intelege ca daca s-a convenit transmiterea dreptului de proprietate, bunul va intra in patrimoniul societatii, asociatul nemaiavand vreun drept asupra lui. In consecinta, bunul nu va putea fi urmarit de creditorii asociatului, iar la dizolvarea societatii, asociatul nu va avea dreptul la restituirea bunului, ci la contravaloarea sa. in cazul in care aportul are ca obiect un bun imobil sau un bun mobil corporal, raporturile dintre asociat si societate sunt raporturi juridice asemanatoare celor dintre vanzator si cumparator. cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra bunului, Legea nr. 31/1190 republicata, prevede ca bunul devine proprietatea societatii "din momentul inmatricularii ei in Registrul comertului".Daca bunul piere inainte de inmatricularea societatii, riscul este suportat de catre asociat; el va fi obligat sa aduca in societate un alt bun, ori un aport in numerar echivalent. bunul care face obiectul aportului in natura trebuie evaluat in bani, pentru a se putea stabili valoarea partilor de interes (partilor sociale) sau actiunilor cuvenite asociatului in schimbul aportului. Aceasta evaluare se face de catre asociati sau, cand este necesar, de catre experti. In contractul de societate trebuie sa se prevada si valoarea bunului si modul de evaluare. in cazul in care bunul care face obiectul aportului in natura a fost adus in folosinta societatii, in doctrina se considera ca raporturile dintre asociat si societate sunt guvernate de regulile referitoare la uzufruct. Intrucat societatea dobandeste numai un drept de folosinta, asociatul ramane proprietarul bunului si in aceasta calitate, la dizolvarea societatii, are dreptul la restituirea bunului. poate avea ca obiect bunuri mobile incorporale, cum sunt creantele, brevetele de inventie, marcile etc. Aportul in creante se considera liberat numai dupa ce societatea a obtinut plata sumei de bani care face obiectul creantei (executarea obligatiei de varsamant). Intrucat valorificarea de catre societate a creantelor dobandite poate crea dificultati, legea interzice creantele ca aport in societatea pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica, in societatea in comandita pe actiuni si in societatea cu raspundere limitata. Pentru cazurile cand creantele sunt admise ca aport, raporturile dintre asociat si societate sunt carmuite de regulile cesiunii de creanta (din dreptul civil). Prin derogare de la dreptul comun, asociatul raspunde pentru solvabilitatea debitorului.
Taguri:juridic, economic
Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


 • Aport

  Contributie materiala, financiara, morala sau de alta natura a unei persoane pentru realizarea unei actiuni, activitati. Aport net in valuta - indicator al rentabilitatii financiar-valutare a comertului exterior, exprimat prin diferenta dintre pretul in valuta al marfii exportate si pretul in valuta al materiilor prime importate, necesare fabricarii marfii si al materiilor prime reexportabile, inclusiv celelalte cheltuieli de productie. Aport asociat/actionar - contributie in numerar si/sau in [...]

  Taguri:juridic, economic
 • Notar public

  Persoana specializata care are, potrivit legii, dreptul de a desfasura activitatea notariala.   Legea nr. 36/1995 reglementeaza activitatea notariala. Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea.   Activitatea notariala se realizeaza de notarii publici prin acte notariale si consultatii [...]

 • Dezvoltare durabila

  Satisfacerea necesitatilor prezentului, fara a se compromite dreptul generatiilor viitoare la existenta si dezvoltare. (Legea nr.350 /2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul si Raportul Brundtland al CMMD din 1997.) Conceptul priveste ecologia, economia si aria sociala. Dezvoltarea durabila respecta resursele naturale si ecosistemele, suport al vietii pe Pamant, garanteaza folosirea acestora intr-un mod eficient economic, dar fara a pierde din vedere scopuri sociale, precum lupta [...]

 • Fuziunea societatilor comerciale

  Fuziunea – este operatiunea prin care doua societati se unesc pentru a forma una singura. Aceasta permite consolidarea si cresterea capacitatii concurentiale a intreprinderilor, fiind si un mijloc de reorganizare a unui grup. Modalitati de realizare: Fuziunea poate imbraca doua forme: a) Contopirea – crearea unei societati noi prin reunirea mai multor societati deja existente. Nici una dintre societatile fuzionate nu-si mentine fiinta, deoarece se creaza o noua [...]

 • Aportul

  Reprezinta valoarea pe care asociatii si/sau actionarii se angajeaza sa o aduca la societate si este de doua feluri: in bani si in natura sub forma diferitelor categorii de active imobilizate sau de active circulante] aceasta notiune are un sens juridic si unul etimologic: sub aspect juridic, prin aport se intelege obligatia pe care si-o asuma fiecare asociat de a aduce in societate un anumit bun, o valoare patrimoniala. In limita aportului, asociatul devine debitor al societatii, iar dupa [...]

  Taguri:juridic, economic