Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Arendator. Ce este Arendator? Infomatii despre Arendator. Afla mai multe despre Arendator. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Arendator


Cel care da in arenda. Potrivit art.2 si 3 alin.1 (fraza finala) din Legea arendarii nr.16/1994, modificata, poate fi arendator orice persoana, fizica sau juridica, ce "detine legal" bunuri agricole, fie ca titular al unui drept de proprietate, sau al unui drept de uzufruct, fie cu alt titlu juridic: drept de superficie, drept real de folosinta sau de administrare (pe care il au persoanele juridice asupra unor bunuri din proprietatea privata a statului) etc. Conform art.4 alin.1, nu pot da in arenda bunurile agricole pe care le detin, "regii autonome, institutiile si statiunile de cercetare si productie agricola, societatile comerciale si alte unitati (de stat sau cooperatiste - se subintelege) care au in patrimoniu sau in administrare terenuri proprietate de stat.
Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


  • Arendas

    Cel ce ia in arenda. Calitatea de arendas o poate avea orice persoana fizica, daca este cetatean roman, indiferent daca are domiciliul in tara sau in strainatate (art.3 alin.1 din legea arendarii nr.16/1994, modificata), dar care "trebuie sa aiba pregatire de specialitate agricola, practica agricola sau un atestat de cunostinte agricole si sa prezinte garantiile solicitate de arendatori" (art.3 alin.2). De asemenea, poate avea calitatea de arendas si orice persoana juridica romana, cu sediul in [...]

  • Contractul de arendare

    Este un contract prin care una din parti, numita arendator, transmite celeilalte parti, numita arendas, bunuri agricole in vederea exploatarii pe o durata determinata, in schimbul unui pret numit arenda, stabilit in produse agricole.

  • Contract de arendare

    Potrivit dispozitiei art.2 din Legea arendarii nr.16/1994, modificata, "prin arendare se intelege contractul incheiat intre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal de bunuri agricole, denumit arendator, si arendas, cu privire la exploatarea bunurilor agricole, pe o durata determinata si la un pret stabilit de parti.