Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Cadastru. Ce este Cadastru? Infomatii despre Cadastru. Afla mai multe despre Cadastru. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Cadastru


Reprezinta sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii. Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tari. Prin sistemul de cadastru general se realizeaza: a) identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice; b) identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara cu caracter definitiv; c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate. Cadastrul este definit in Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, legea nr. 7/1996.
Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


 • ANCPI

  ANCPI, A.N.C.P.I.   Acronim pentru Agenţia Naţională de cadastru şi Publicitate Imobiliară.

 • Plan de incadrare in teritoriu

  Plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmit la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz.

 • Cadastre de specialitate

  Subsisteme de evidentã si inventariere sistematicã din punct de vedere tehnic si economic a bunurilor imobile, specifice unor domenii de activitate, cu scopul administrãrii lor rationale. Dintre acestea se disting: • cadastrul agricol - evidenta si inventarierea sistematicã a terenurilor agricole pe categorii si subcategorii de folosintã, specificând natura solului, panta, pretabilitatea la anumite culturi, clasa de calitate, venitul net, etc.; • cadastrul forestier - evidenta si [...]

 • Harta cadastrala / Plan cadastral

  Reprezentare topografica a tuturor proprietatilor pe plan (locul, marimea, suprafata si alte caracteristici referitoare la imobile) pe baza rezultatelor masuratorilor exacte.   Conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, se pastreaza la oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie. Registrele si planurile cadastrale vor sta la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii evidentei privind publicitatea imobiliara. O copie a acestora se [...]

 • Numerotare topografica

  (în cadastru) - operatia prin care se atribuie numere de ordine punctelor caracteristice ale contururilor.