Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Contract de schimb. Ce este Contract de schimb? Infomatii despre Contract de schimb. Afla mai multe despre Contract de schimb. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Contract de schimb


Este un contract prin care partile, numite copermutanti, se obliga fiecare, sa transmita celeilalte dreptul de proprietate asupra unui bun, fiecare parte fiind in acelasi timp instrainatorul unui bun si dobanditorul altui bun. Fiecare parte isi poate cunoaste obligatiile contractuale inca din momentul incheierii contracului, iar pentru incheierea valabila a contractului este necesar simplul acord de vointa al partilor. Imobilele nefiind scoase din circuitul civil, pot forma obiectul contractului de schimb. Legea nr. 18/1991, modificata, prevede ca schimbul de terenuri intre persoanele fizice se face prin acordul exprimat in forma autentica. Daca un teren se schimba cu un altul, legea precizeaza ca fiecare teren dobandeste situatia juridica a terenului pe care il inlocuieste, cu respectarea drepturilor reale. Schimbul de locuinte are caracterul unei conventii civile fiind necesar sa fie indeplinite conditiile generale prevazute de lege pentru validitatea oricarui contract. Astfel, partile trebuie sa aiba capacitatea deplina de a contracta. Consimtamantul nu este valabil daca este dat prin eroare, smuls cu violenta, etc. Viciile de consimtamant nu se presupun ci acestea trebuie dovedite. Obiectul contractului este constituit de darea unui bun imobil pentru altul.
Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


 • Act comutativ

  Acele acte juridice civile cu titlu oneros in care partile cunosc sau pot cunoaste, inca din momentul incheierii lor, existenta si intinderea obligatiilor ce le revin.   Spre exemplu, contractul de vanzare-cumparare, contractul de antrepriza, contractul de schimb etc. 

 • Antreprenor

  1. Persoana fizica sau juridica care se obliga, pe baza unor clauze si conditii contractuale, sa execute diferite lucrari (industriale, de constructii etc.) in beneficiul altei persoane sau organizatii, in schimbul unei sume de bani dinainte convenite. Sinonim - contractor. 2. Tip de agent economic reprezentativ in economia de piata care adopta un comportament de esenta activa si novatoare, specific sistemelor economice bazate pe concurenta, risc si initiativa privata. In aceasta acceptiune, [...]

 • Operaţiuni în cartea funciară

  Operaţiuni în CARTEA FUNCIARĂ   I. Acte necesare pentru întabularea dreptului de proprietate 1. Cerere tip; 2. Documentaţie cadastrală recepţionată- în situaţia în care nu a fost deschisă o carte funciară pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea acestuia; 3. Acte de proprietate* (în copie legalizată, cu excepţia hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile şi a actelor autentificate de notarii [...]

 • Donator

  Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana ce, in temeiul unui contract de donatie, transmite, fara a primi ceva in schimb, dreptul de proprietate asupra unui bun sau a mai multor bunuri determinate. Legea cere ca donatorul sa fie major si sa aiba capacitatea de a dispune cu titlu gratuit. Minorii sau interzisii nu pot face donatii, nici personal si nici prin reprezentantii sau ocrotitorii lor legali.

 • Donatar

  Este persoana care are capacitatea de a primi cu titlu gratuit, printr-un contract de donatie, de la o alta persoana, numita donator, dreptul de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate, fara a da nimic in schimb.