Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Contract solemn. Ce este Contract solemn? Infomatii despre Contract solemn. Afla mai multe despre Contract solemn. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Contract solemn


Acel contract pentru a carui incheiere valabila este necesar ca acordul de vointa al partilor sa imbrace o anumita forma sau sa fie insotit de anumite solemnitati prevazute de lege. Simplul acord de vointa este insuficient pentru a avea valoarea unui contract. Nerespectarea formei sau formalitatilor prevazute de lege se santioneaza cu nulitatea absoluta a contractului. Contractele solemne se pot grupa in contracte autentice si contracte reale. Sunt contracte solemne: - donatia (art.813 Cod Civil), - contractul de ipoteca (art.1772 Cod Civil), - subrogatia conventionala consimtita de debitor (art.1107 pct.2 Cod Civil), - vanzarea-cumpararea terenurilor (art.46 din Legea nr.18/1991). Toate aceste contracte trebuie incheiate in forma inscrisului autentic. Face exceptie donatia de bunuri mobile.
Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


 • Ipoteca

  O garantie reala ce are ca obiect bunuri imobile, ce raman in patrimoniul debitorului; lucrul mobil ce face obiectul contractului de gaj. Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie. Constituirea unei ipoteci se realizeaza sub forma unui contract imobiliar, prin acordul de vointa al partilor, cu conditia ca cel care [...]

 • Contract autentic

  contract solemn in care solemnitatea consta in forma inscrisului autentic. Vezi si Contract real.

 • Contract de donatie

  Este un contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care una din parti, numita donator, isi micsoreaza in mod irevocabil patrimonial sau cu un drept, marind patrimonial celeilalte parti, numita donator, cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca ceva in schimb.

 • Contract de asigurare

  Face parte din categoria contractelor aleatorii si consta in obligatia asiguratului sa plateasca celeilalte parti, numita asigurator o suma determinata numita prima de asigurare, in schimbul careia asiguratorul se obliga a suporta riscurile ce decurg din producerea in viitor a unor evenimente expres mentionate in contract, fiind un contract bilateral, cu titlu oneros, incheiat, de obicei, pe perioada determinata, cu executie succesiva, solemn.   Partile contractante [...]

 • Ipoteca conventionala

  Sintagma ce desemneaza ipoteca creata prin conventia partilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.   Codul civil roman prevede doua conditii de fond obligatorii, si anume:   - cel care constituie ipoteca trebuie sa aiba capacitatea de exercitiu (art.1769 Cod civil), si - sa fie proprietarul actual al bunului imobil.   Forma autentica a contractului de ipoteca este ceruta ad validitatem, fiind un contract solemn. Ipoteca poate fi constituita [...]