Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Drept de proprietate privata. Ce este Drept de proprietate privata? Infomatii despre Drept de proprietate privata. Afla mai multe despre Drept de proprietate privata. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Drept de proprietate privata


Este dreptul apartinand numai persoanelor fizice care isi pot exercita, asupra imobilelor din proprietatea privata, toate prerogativele dreptului de proprietate, adica posesia, folosinta si dispozitia din putere proprie si in interesul satisfacerii nevoilor personale.
Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


 • Arendator

  Cel care da in arenda. Potrivit art.2 si 3 alin.1 (fraza finala) din Legea arendarii nr.16/1994, modificata, poate fi arendator orice persoana, fizica sau juridica, ce "detine legal" bunuri agricole, fie ca titular al unui drept de proprietate, sau al unui drept de uzufruct, fie cu alt titlu juridic: drept de superficie, drept real de folosinta sau de administrare (pe care il au persoanele juridice asupra unor bunuri din proprietatea privata a statului) etc. Conform art.4 alin.1, nu pot da in [...]

 • Teren

  In functie de destinatie, terenurile sunt:   a) terenuri cu destinatie agricola, si anume:      - terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -,      - cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite,      - cele [...]

 • Dreptul de proprietate

  Este acel drept real care confera titularului dreptul de a intrebuinta bunul potrivit naturii ori destinatiei sale, de a-l folosi si de a dispune de el in mod exclusiv si perpetuu, in cadrul si cu respectarea legislatiei in vigoare. Acest drept este aparat de Constitutia Romaniei, Codul civil si diverse legi. Potrivit art. 480 din Codul civil “proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de [...]

 • Dezmembraminte ale dreptului de proprietate

  Sinonim - drept real principal derivat din dreptul de proprietate privata Acele drepturi reale principale derivate asupra bunurilor altuia, opozabile tuturor, inclusiv proprietarului, care se constituie sau dobandesc prin desprinderea ori limitarea unor atribute din continutul juridic al dreptului de proprietate. Ele nu desfiinteaza dreptul de proprietate, ci doar il golesc sau il restrang, in sensul ca proprietarul este ingradit sau lipsit de plenitudinea atributelor proprietatii. [...]

 • Principiul proprietatii

  Potrivit Constitutiei, proprietatea poate fi publica sau privata.   Cea publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.   Titular al dreptului de proprietate privata poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica.   Constitutia prevede, in art. 41 alin. 2, ca "proprietatea privata este ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular".   Utilizarea notiunii de "ocrotire" si nu de [...]