Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Drept de proprietate. Ce este Drept de proprietate? Infomatii despre Drept de proprietate. Afla mai multe despre Drept de proprietate. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Drept de proprietate


Este acel drept real care confera titularului dreptul de a intrebuinta bunul potrivit naturii ori destinatiei sale, de a-l folosi si de a dispune de el in mod exclusiv si perpetuu, in cadrul si cu respectarea legislatiei in vigoare.
Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


 • Actiunea confesorie

  Este acea actiune reala prin care se urmareste ocrotirea sau valorificarea celorlalte drepturi reale principale (exceptand dreptului de proprietate): uz, uzufruct, abitatie, superficie, servitute atunci cand o alta persoana obstructioneaza exercitarea acestor dezmembraminte ale dreptului de proprietate.

 • Contract constitutiv

  (de drepturi reale), contract prin care se constituie, ori se transfera un drept real (precum, dreptul de proprietate, de uz, de abitatie, de uzufruct, de servitute, de superficie). In sistemul Codului civil roman se consacra regula potrivit careia printr-un asemenea contract opereaza transmiterea imediata a drepturilor reale. dar aceasta regula nu are valoare absoluta, ci admite si exceptii.

 • Drept de folosinta

  Atribut al dreptului de proprietate, in temeiul caruia proprietarul are puterea de a utiliza bunul in propriul sau interes, dobandind in proprietate fructele si veniturile pe care le poate obtine din acesta.

 • Fond funciar

  Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei. Fondul funciar si, in mod corespunzator, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale trebuie inregistrate in documentele de evidenta funciara si de publicitate imobiliara prevazute de lege. Fondul funciar este reglementat de Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata in 1998.

 • Indiviziune

  - drept de proprietate pe care doua sau mai multe persoane il au pe cote-parţi, asupra unor bunuri privite ca o totalitate nedivizata. - Stare a unui bun material asupra caruia au dreptul mai multe persoane, fara a fi determinata cota-parte a fiecareia dintre ele.