Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Dreptul de proprietate. Ce este Dreptul de proprietate? Infomatii despre Dreptul de proprietate. Afla mai multe despre Dreptul de proprietate. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Dreptul de proprietate


Este acel drept real care confera titularului dreptul de a intrebuinta bunul potrivit naturii ori destinatiei sale, de a-l folosi si de a dispune de el in mod exclusiv si perpetuu, in cadrul si cu respectarea legislatiei in vigoare.

Acest drept este aparat de Constitutia Romaniei, Codul civil si diverse legi. Potrivit art. 480 din Codul civil “proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege”. Art. 135 al Constitutiei stabileste ca proprietatea este publica sau privata.

 

Proprietatea privata, este, in conditiile legii, inviolabila.

Notiunea de proprietate se extinde atat asupra lucrurilor corporale (proprietate mobiliara sau imobiliara) cat si a celor necorporale (proprietatea intelectuala, proprietatea numelui etc.).

 

Atributele proprietatii: dreptul de a te servi de lucru; dreptul de folosinta, de fructe si venituri; dreptul de a dispune de lucru.

Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


 • Teren

  In functie de destinatie, terenurile sunt:   a) terenuri cu destinatie agricola, si anume:      - terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -,      - cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite,      - cele [...]

 • Revendicare

  Actiune ce urmareste recunoasterea de catre un organ de jurisdictie a dreptului de proprietate, de administrare operativa sau a unui alt drept real, in scopul redobandirii posesiunii lucrului aflat fara drept in detentiunea altei persoane. Vezi si Actiune in revendicare.

 • Fond Forestier

  Conform definitiei din Codul Silvic, titlul I, art. 1:   "Pădurile, terenurile destinate legal, încheindu-se actele împăduririi, cele care servesc nevoile de cultură, producţie ori administraţie silvică, iazurile, albiile păraielor şi terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice, în condiţiile legii, constituie, indiferent de natura dreptului de proprietate, fondul forestier naţional".   Vezi si: Teren

 • Ipoteca

  O garantie reala ce are ca obiect bunuri imobile, ce raman in patrimoniul debitorului; lucrul mobil ce face obiectul contractului de gaj. Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie. Constituirea unei ipoteci se realizeaza sub forma unui contract imobiliar, prin acordul de vointa al partilor, cu conditia ca cel care [...]

 • Drept de posesie

  Atribut al dreptului de proprietate, constand in prerogativa proprietarului de a stapani, in fapt, direct si nemijlocit bunul, prin putere proprie si in interes propriu, sau de a consimti ca stapanirea de fapt a bunului sa se faca, in numele si in interesul lui, de catre o alta persoana.