Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Necesar. Ce este Necesar? Infomatii despre Necesar. Afla mai multe despre Necesar. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Necesar


Varianta a contractului de depozit caracterizata prin faptul ca deponentul, fiind sub amenintarea unei intamplari neprevazute (chiar daca nu era imprevizibila) si care reprezinta un pericol real (nu imaginar) - incendiu, cutremur sau alte evenimente de forta majora - art. 1620, este nevoit sa incredinteze lucrul sau spre pastrare unei alte persoane, fara a avea posibilitatea sa aleaga singur persoana depozitarului si sa intocmeasca un inscris constatator al contractului.
Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


 • Poprire

  Modalitate a executarii silite constand in indisponibilizarea sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmaribile datorate debitorului de catre un tert sau pe care acesta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.   Sunt supuse executarii silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va [...]

 • Raport juridic

  Acele raporturi sociale care sunt reglementate de norme juridice. Asadar, pentru aparitia unui raport juridic sunt necesare doua conditii: - norma juridica, si - faptele juridice.

 • Pactul comisoriu expres de gradul II

  Este clauza prin care partile stabilesc ca in cazul in care o parte nu va executa obligatiile contractuale asumate cealalta parte are dreptul sa desfiinteze unilateral contractul. In acest caz rezolutiunea contractului opereaza fara a mai fi necesara sesizarea instantei de judecata, in baza declaratiei unilaterale de rezolutiune a partii indreptatite, care trebuie notificata celeilalte parti.

 • Statistica oficiala

  Statistica oficiala, acopera ansamblul activitatilor organizate pentru colectarea, procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice, constituirea si administrarea seriilor de date statistice oficiale realizate de:   - autoritatile si institutiile publice, exclusiv Banca Nationala a Romaniei, cuprinzand date si informatii cu caracter demografic, social, economic, de mediu, financiar si juridic, necesare cunoasterii realitatilor economice si [...]

 • Obligatiile mandantului

  Sa puna la dispozitia mandatarului mijloacele necesare pentru executarea mandatului (articolul 385 Cod comercial) este tinut de obligatia de plata a remuneratiei convenite sa restituie cheltuielile facute de mandatar pentru executarea mandatului Mandantul are obligatii si fata de tertele persoane in baza actelor juridice incheiate de mandatar in limitele imputernicirii sale.

  Taguri:juridic