Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie PAC - Proiectul pentru Autorizatia de Construire. Ce este PAC - Proiectul pentru Autorizatia de Construire? Infomatii despre PAC - Proiectul pentru Autorizatia de Construire. Afla mai multe despre PAC - Proiectul pentru Autorizatia de Construire. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

PAC - Proiectul pentru Autorizatia de Construire


Proiectul pentru autorizarea executarea lucrarilor de construire (prescurtat PAC) este un element cheie al procesului de autorizare, pe langa certificatul de urbanism, acordurile si avizele stabilite de autoritatea ce emite autorizatiile de construire.

PAC este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza in conformitate cu continutul-cadru prevazut in anexa nr. 1 a Legii nr. 50/1991 (privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie), corelat cu cerintele specificate in certificatul de urbanism, in avizelor si acordurile solicitate.

Executarea lucrarilor de constructie se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie. 

Investitorul impreuna cu executantul au obligatia sa execute lucrarile autorizate numai in baza proiectului tehnic (o copie a acestuia este obligatoriu sa existe pe santier pe toata durata executiei lucrarilor) si sa faca dovada ca intre acesta si proiectul pentru autorizare vizat spre neschimbare exista o concordanta tehnica.

Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, precum si proiectele tehnice pe baza carora se intocmesc acestea, se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insusesc si se semneaza de catre cadre tehnice cu pregatire superioara din domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel:  de catre arhitect, decatre  inginerii constructori si de instalatii, de un conductor arhitect, un urbanist si/sau de un subinginer de constructii.

In conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Legea nr. 50/1991, obligatoriu fiecare plansa a proiectului pentru emiterea autorizatiei de constructie sau desfiintare trebuie sa aiba un cartus care va contine informatiile minimale necesare pentru identificarea investitorului, proiectantului si proiectului, potrivit modelului cuprins in Anexa nr. 5 la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991. 

In situatia in care, inainte de inceperea sau pe parcursul executarii lucrarilor de constructii, devine necesara modificarea solutiilor tehnice din proiectul autorizat, beneficiarul/ investitorul/ administratorul/ managerul de proiect are obligatia de a nu incepe, ori de a opri lucrarile, dupa caz, si de a solicita emiterea unei noi autorizatii de construire corespunzatoare modificarilor aduse proiectului, materializate prin documentatii scrise si desenate, cu conditia ca proiectul astfel modificat sa se incadreze in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate.

Documentatia vizata spre neschimbare va contine proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii in intregul sau, incluzand modificarile supuse autorizarii.
 

Prin exceptie, se pot admite modificari locale ale solutiilor tehnice din proiectele autorizate fara emiterea unei noi autorizatii de construire daca prin acestea: 

  • nu se modifica functiunea consemnata in autorizatia initiala;
  • se asigura respectarea prevederilor Codului civil;
  • nu se modifica conditiile de amplasament (regim de inaltime, POT, CUT, aliniament, ori aspectul constructiei);
  • nu sunt periclitate rezistenta si stabilitatea cladirilor invecinate;
  • se asigura respectarea prevederilor reglementarilor tehnice in domeniul securitatii la incendiu. 

    Conform Normelor metodologice ale Legii nr. 50/1991, autoritatea emitenta a autorizatiei de constructie admite, pentru anumite tipuri de lucrari si/sau constructii, prezentarea unor P.A.C., cu continut simplificat in raport cu continutul - cadru prevazut in anexa nr. 1 la aceasta Lege. Se refera la locuinte individuale in mediul rural, cu regim de inaltime Parter, Parter+1 Etaj, realizate din fondurile persoanelor fizice; anexe gospodaresti ale locuintelor care alcatuiesc impreuna cu aceasta o unitate functionala, distincta; racorduri si bransamente la retelele de utilitati; anexe ale exploatatiilor agricole; constructii provizorii cu utilizare temporara: targuri, oboare, iarmaroace, circuri ambulante, constructii temporare ocazionate de diverse evenimente.
Dictionar de termeni imobiliari