Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Teren. Ce este Teren? Infomatii despre Teren. Afla mai multe despre Teren. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Teren


In functie de destinatie, terenurile sunt:

 

a) terenuri cu destinatie agricola, si anume:

     - terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -,

     - cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite,

     - cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare,

     - drumurile tehnologice si de exploatare agricola,

     - platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si

     - terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola;

 

b) terenuri cu destinatie forestiera, si anume:

     - terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica,

     - terenurile destinate impaduririlor si

     - cele neproductive - stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti -, daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice;

 

c) terenuri aflate permanent sub ape, si anume:

     - albiile minore ale cursurilor de apa,

     - cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie,

     - fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale;

 

d) terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale, pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere;

 

e) terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea.

 

Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avand ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau domeniului privat.

 

Terenurile sunt reglementate in Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata in 1998.

 

Terenurile reprezinta imobilizari corporale (in contabilitatea firmelor) ce cuprind doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri.

 

Terenurile au durata de utilizare nelimitata, fiind singurele elemente ale imobilizarilor corporale care nu se supun amortizarii.

 

In schimb, investitiile efectuate penrtu amenajarea terenurilor si alte lucrari similare se supun amortizarii.

 

Cu toate ca un teren nu poate fi separat de o constructie, este important sa se evidentieze separat terenurile si constructiile.1. Suprafata orizontala deschisa, acoperita sau nu, amenajata in imediata apropiere a unei cladiri, ca anexa a acesteia, servind unei activitati sau pentru odihna si agrement.

 

2. Denumire data invelitorilor orizontale, circulabile sau nu.

 

3. Suprafata plana amenajata pe o ridicatura de teren, in parcuri sau in gradini.

 

4. Portiuni de trotuar in fata unei cafenele sau a unui restaurant, unde sunt asezate mese pentru consumatori.

 

5. Forma de relief cu aspect de treapta, provenita din ridicarea scoartei pamantului sau ca rezultat al eroziunii apelor in lungul unei ape curgatoare.

Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


 • Arendator

  Cel care da in arenda. Potrivit art.2 si 3 alin.1 (fraza finala) din Legea arendarii nr.16/1994, modificata, poate fi arendator orice persoana, fizica sau juridica, ce "detine legal" bunuri agricole, fie ca titular al unui drept de proprietate, sau al unui drept de uzufruct, fie cu alt titlu juridic: drept de superficie, drept real de folosinta sau de administrare (pe care il au persoanele juridice asupra unor bunuri din proprietatea privata a statului) etc. Conform art.4 alin.1, nu pot da in [...]

 • Alinierea cladirilor

  Linia pe care sunt dispuse fatadele cladirilor spre strada si care poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasa fata de acesta, conform prevederilor regulamentului. În cazul retragerii obligatorii a cladirilor fata de aliniament, interspatiul dintre aliniament si alinierea cladirilor este non aedificandi, cu exceptia împrejmuirilor, acceselor si a teraselor ridicate cu cel mult 0,40 metri fata de cota terenului din situatia anterioara lucrarilor de terasament.

 • Zonare a productiei agricole

  In domeniul agricol, lucrare cu caracter tehnico-economic prin care se realizeaza amplasarea diferentiata a productiei agricole si a fortelor de productie din agricultura pe zone de productie agricoladefinite prin caracteristici omogene, delimitate in functie de conditiile economice si naturale ale unui anumit teren. Zonarea productiei agricole implica studierea permanenta a modificarilor intervenite in factorii de productie, atat sub aspect cantitativ si calitativ, cat si al dinamicii

 • Domeniul public al statului

  Apartin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate constructii de interes public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publice, porturi si aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile raurilor si fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, tarmurile Marii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si [...]

 • Obligatiile reale

  Sunt cele strans legate de exercitiul unui drept real. exemplu, obligatia titularului dreptului de proprietate a unui teren agricol de a-l cultiva. O asemenea obligatie revine oricarei persoane care dobandeste bunul respectiv.

  Taguri:juridic