Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Teren. Ce este Teren? Infomatii despre Teren. Afla mai multe despre Teren. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Teren


In functie de destinatie, terenurile sunt:

 

a) terenuri cu destinatie agricola, si anume:

     - terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -,

     - cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite,

     - cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare,

     - drumurile tehnologice si de exploatare agricola,

     - platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si

     - terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola;

 

b) terenuri cu destinatie forestiera, si anume:

     - terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica,

     - terenurile destinate impaduririlor si

     - cele neproductive - stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti -, daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice;

 

c) terenuri aflate permanent sub ape, si anume:

     - albiile minore ale cursurilor de apa,

     - cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie,

     - fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale;

 

d) terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale, pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere;

 

e) terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea.

 

Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avand ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau domeniului privat.

 

Terenurile sunt reglementate in Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata in 1998.

 

Terenurile reprezinta imobilizari corporale (in contabilitatea firmelor) ce cuprind doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri.

 

Terenurile au durata de utilizare nelimitata, fiind singurele elemente ale imobilizarilor corporale care nu se supun amortizarii.

 

In schimb, investitiile efectuate penrtu amenajarea terenurilor si alte lucrari similare se supun amortizarii.

 

Cu toate ca un teren nu poate fi separat de o constructie, este important sa se evidentieze separat terenurile si constructiile.1. Suprafata orizontala deschisa, acoperita sau nu, amenajata in imediata apropiere a unei cladiri, ca anexa a acesteia, servind unei activitati sau pentru odihna si agrement.

 

2. Denumire data invelitorilor orizontale, circulabile sau nu.

 

3. Suprafata plana amenajata pe o ridicatura de teren, in parcuri sau in gradini.

 

4. Portiuni de trotuar in fata unei cafenele sau a unui restaurant, unde sunt asezate mese pentru consumatori.

 

5. Forma de relief cu aspect de treapta, provenita din ridicarea scoartei pamantului sau ca rezultat al eroziunii apelor in lungul unei ape curgatoare.

Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


 • Plan cadastral de baza

  Plan tematic întocmit pentru nevoile cadastrului general, pe care sunt redate detaliat, pozitia si numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate si parcelelor, categoriile de folosintã a terenurilor si constructiile permanente.

 • Terasa

  1. Suprafata orizontala deschisa, acoperita sau nu, amenajata in imediata apropiere a unei cladiri, ca anexa a acesteia, servind unei activitati sau pentru odihna si agrement.   2. Denumire data invelitorilor orizontale, circulabile sau nu.   3. Suprafata plana amenajata pe o ridicatura de teren, in parcuri sau in gradini.   4. Portiuni de trotuar in fata unei cafenele sau a unui restaurant, unde sunt asezate mese pentru consumatori.   5. [...]

 • Terenurile cu destinaţie forestieră

  Din categoria terenurilor cu destinaţie forestieră fac parte: - terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură, producţie ori administraţie silvică, - terenurile destinate împăduririlor şi cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănişuri, râpe, ravene, torenţi.   Vezi si: teren, Fond forestier

 • Actiune posesorie generala

  Sinonim - actiune in complangere   Actiune ce poate fi denumita de drept comun, pentru ca este folosita pentru a face sa inceteze orice tulburare a posesiei, cu exceptia cazului in care posesorul este deposedat prin violenta.   Tulburarile in posesie pot fi de fapt (orice act material prin care se incalca posesia bunului, cum ar fi actele de trecere pe terenul vecinului, fara a avea in acest sens un drept de servitute), sau de drept (un act judiciar sau [...]

 • Zonare a productiei agricole

  In domeniul agricol, lucrare cu caracter tehnico-economic prin care se realizeaza amplasarea diferentiata a productiei agricole si a fortelor de productie din agricultura pe zone de productie agricoladefinite prin caracteristici omogene, delimitate in functie de conditiile economice si naturale ale unui anumit teren. Zonarea productiei agricole implica studierea permanenta a modificarilor intervenite in factorii de productie, atat sub aspect cantitativ si calitativ, cat si al dinamicii