Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Teren. Ce este Teren? Infomatii despre Teren. Afla mai multe despre Teren. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Teren


In functie de destinatie, terenurile sunt:

 

a) terenuri cu destinatie agricola, si anume:

     - terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -,

     - cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite,

     - cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare,

     - drumurile tehnologice si de exploatare agricola,

     - platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si

     - terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola;

 

b) terenuri cu destinatie forestiera, si anume:

     - terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica,

     - terenurile destinate impaduririlor si

     - cele neproductive - stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti -, daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice;

 

c) terenuri aflate permanent sub ape, si anume:

     - albiile minore ale cursurilor de apa,

     - cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie,

     - fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale;

 

d) terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale, pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere;

 

e) terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea.

 

Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avand ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau domeniului privat.

 

Terenurile sunt reglementate in Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata in 1998.

 

Terenurile reprezinta imobilizari corporale (in contabilitatea firmelor) ce cuprind doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri.

 

Terenurile au durata de utilizare nelimitata, fiind singurele elemente ale imobilizarilor corporale care nu se supun amortizarii.

 

In schimb, investitiile efectuate penrtu amenajarea terenurilor si alte lucrari similare se supun amortizarii.

 

Cu toate ca un teren nu poate fi separat de o constructie, este important sa se evidentieze separat terenurile si constructiile.1. Suprafata orizontala deschisa, acoperita sau nu, amenajata in imediata apropiere a unei cladiri, ca anexa a acesteia, servind unei activitati sau pentru odihna si agrement.

 

2. Denumire data invelitorilor orizontale, circulabile sau nu.

 

3. Suprafata plana amenajata pe o ridicatura de teren, in parcuri sau in gradini.

 

4. Portiuni de trotuar in fata unei cafenele sau a unui restaurant, unde sunt asezate mese pentru consumatori.

 

5. Forma de relief cu aspect de treapta, provenita din ridicarea scoartei pamantului sau ca rezultat al eroziunii apelor in lungul unei ape curgatoare.

Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


 • Certificat de urbanism

  Certificatul de Urbanism este un act public emis de Autoritatile administratiei publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului - spre exemplu : caracteristicile zonei in care se gaseste amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite (inaltimea maxima a cladirii, procentul de teren ce poate [...]

 • Arboret

  Portiunea omogena de padure atat din punctul de vedere al populatiei de arbori, cat si al conditiilor stationale. (Codul Silvic) teren plantat cu numeroase specii de arbori și arbuști și destinat studiului condițiilor lor de dezvoltare.

 • Imbunatatiri funciare

  Activitati privind exploatarea, intretinerea, reparatiile, proiectarea si constructia sistemelor si amenajarilor de irigatii sau desecare si drenaj, lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau combatere a eroziunii solului, precum si reabilitarea si consolidarea acestora.   Activitatile privind imbunatatirile funciare sunt definite in Legea nr. 138/2004 a imbunatatirilor funciare, republicata in 2009. -------------------- -------------------- [...]

 • Domeniul privat

  este alcatuit din terenurile dobandite de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel. Domeniul privat este este reglementat de Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata in 1998.

 • Servitute nereciproca

  Sinonim - servitute unilaterala   Acele servituti care se stabilesc exclusiv in folosul unuia dintre imobile si in sarcina celuilalt imobil, in asa fel incat unul este numai fond dominant, iar celalalt numai fond aservit sau dominat.   Servitutile nereciproce sau unilaterale sunt:   a) servitutea de scurgere a apelor naturale (art.578 Cod Civil); b) servitutea izvoarelor (art.575-583 Cod Civil); c) servitutea de trecere sau a locului infundat [...]