Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Teren. Ce este Teren? Infomatii despre Teren. Afla mai multe despre Teren. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Teren


In functie de destinatie, terenurile sunt:

 

a) terenuri cu destinatie agricola, si anume:

     - terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -,

     - cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite,

     - cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare,

     - drumurile tehnologice si de exploatare agricola,

     - platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si

     - terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola;

 

b) terenuri cu destinatie forestiera, si anume:

     - terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica,

     - terenurile destinate impaduririlor si

     - cele neproductive - stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti -, daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice;

 

c) terenuri aflate permanent sub ape, si anume:

     - albiile minore ale cursurilor de apa,

     - cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie,

     - fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale;

 

d) terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale, pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere;

 

e) terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea.

 

Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avand ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau domeniului privat.

 

Terenurile sunt reglementate in Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata in 1998.

 

Terenurile reprezinta imobilizari corporale (in contabilitatea firmelor) ce cuprind doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri.

 

Terenurile au durata de utilizare nelimitata, fiind singurele elemente ale imobilizarilor corporale care nu se supun amortizarii.

 

In schimb, investitiile efectuate penrtu amenajarea terenurilor si alte lucrari similare se supun amortizarii.

 

Cu toate ca un teren nu poate fi separat de o constructie, este important sa se evidentieze separat terenurile si constructiile.1. Suprafata orizontala deschisa, acoperita sau nu, amenajata in imediata apropiere a unei cladiri, ca anexa a acesteia, servind unei activitati sau pentru odihna si agrement.

 

2. Denumire data invelitorilor orizontale, circulabile sau nu.

 

3. Suprafata plana amenajata pe o ridicatura de teren, in parcuri sau in gradini.

 

4. Portiuni de trotuar in fata unei cafenele sau a unui restaurant, unde sunt asezate mese pentru consumatori.

 

5. Forma de relief cu aspect de treapta, provenita din ridicarea scoartei pamantului sau ca rezultat al eroziunii apelor in lungul unei ape curgatoare.

Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


 • Fundatie

  Element structural al constructiei, aflat la baza acesteia avand rolul de a transmite solului si a asigura repartizarea uniforma a presiunilor exercitate de constructie asupra acestuia astfel incat sa nu fie depasita presiunea specifica admisibila pe stratul de fundare. Fundatiile pot fi directe (continue sau izolate) sau indirecte (pe piloti) tipul acesteia stabilindu-se in functie de natura terenului de fundare si caracteristicile constructiei. Fundatie continua: bloc de fundare in forma de [...]

 • Retragere

  In sens urbanistic, retragerea constituie distanta dintre limita extrema a unui teren si suprafata pe care oficialitatile permit construirea efectiva (numita si terenul edificabil). Este o masura impusa de catre planul urbanistic pentru terenurile pe care se poate construi si care are caracter obligatoriu. In general, sunt specifice retragreile fata de strada, dar se pot specifica si retragerile fata de restul vecinatatilor. Pe portiunile respective este interzisa construirea.

 • Fond Forestier

  Conform definitiei din Codul Silvic, titlul I, art. 1:   "Pădurile, terenurile destinate legal, încheindu-se actele împăduririi, cele care servesc nevoile de cultură, producţie ori administraţie silvică, iazurile, albiile păraielor şi terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice, în condiţiile legii, constituie, indiferent de natura dreptului de proprietate, fondul forestier naţional".   Vezi si: teren

 • Fondul forestier national

  Totalitatea padurilor, a terenurilor destinate impaduririi, a celor care servesc nevoilor de cultura, productie sau administratie silvica, a iazurilor, a albiilor paraielor, a altor terenuri cu destinatie forestiera si neproductive, cuprinse in amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990 sau incluse in acestea ulterior, in conditiile legii, constituie, indiferent de natura dreptului de proprietate, fondul forestier national.

 • Categorie de folosinta a terenului

  Caracterizare codificatã din punct de vedere al destinatiei terenului în functie de scopul pentru care este utilizat:   - agricol, - silvic, - constructii, - cãi de comunicatii, - exploatare minierã, - etc.