Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Urbanism. Ce este Urbanism? Infomatii despre Urbanism. Afla mai multe despre Urbanism. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Urbanism


Act prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare în vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.

 

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 50/1991 republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 1430/2005, certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile publice fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

 

Certificatul de urbanism se emite obligatoriu pentru:

 

- autorizarea lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente acestora;

- desfintarea constructiilor ori a altor amenajari;

- concesionarea de terenuri;

- adjudecarea prin licitatie a proiectului lucrarilor publice in faza de „Studiu de fezabilitate”;

- cereri in justitie si operatiuni notariale privid circulatia imobiliara care au ca obiect imparteli ori comasari de parcele pentru lucrarile de constructii;

- Construirea unei servituti de trecere pentru un imobil.

Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


 • Autorizatia de construire

  Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata si completata cu Legea nr. 453/2001 (publicata in M.Of. nr. 431/1.08.2001), executarea lucrarilor de constructii poate fi facuta numai pe baza autorizatiei de construire sau desfiintare. Constructiile civile, industriale, agricole sau de orice natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire emisa in conditiile legii. [...]

 • Urbanist

  Arhitectul care-si desfasoara activitatea in domeniul urbanismului si al amenajarii teritoriului.

 • Regim de inaltime (RI)

  RI - Regim de înălţime   Regimul de înălţime (RI) este direct proporţional cu distanţa fată de construcţiile alăturate. Detaliile legate de regimul de înălţime sunt cuprinse în Proiectul de Autorizare a Construcţiei (PAC). Distanţa faţă de imobilele vecine diferă în funcţie de zonă. Reglementatorul a fixat însă norme minimale ce trebuie respectate de orice nouă construcţie. In zonele aglomerate, distanţa [...]

 • PAC - Proiectul pentru Autorizatia de Construire

  Proiectul pentru autorizarea executarea lucrarilor de construire (prescurtat PAC) este un element cheie al procesului de autorizare, pe langa certificatul de urbanism, acordurile si avizele stabilite de autoritatea ce emite autorizatiile de construire. PAC este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza in conformitate cu continutul-cadru prevazut in anexa nr. 1 a Legii nr. 50/1991 (privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie), corelat cu cerintele specificate in [...]

 • Plan urbanistic de detaliu (PUD sau P.U.D.)

  Reglementare urbanistica avand rolul de aprofundare a prevederilor din PUG sau PUZ, corelate cu conditionarile din certificatul de urbanism (CU). Prin PUD se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate. Planul Urbanistic de Detaliu reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General (P.U.G-ul) si Planului Urbanistic Zonal [...]