Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Urbanism. Ce este Urbanism? Infomatii despre Urbanism. Afla mai multe despre Urbanism. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Urbanism


Act prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare în vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.

 

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 50/1991 republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 1430/2005, certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile publice fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

 

Certificatul de urbanism se emite obligatoriu pentru:

 

- autorizarea lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente acestora;

- desfintarea constructiilor ori a altor amenajari;

- concesionarea de terenuri;

- adjudecarea prin licitatie a proiectului lucrarilor publice in faza de „Studiu de fezabilitate”;

- cereri in justitie si operatiuni notariale privid circulatia imobiliara care au ca obiect imparteli ori comasari de parcele pentru lucrarile de constructii;

- Construirea unei servituti de trecere pentru un imobil.

Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


 • Plan urbanistic zonal (PUZ)

  Reglementare urbanistica ce stabileste reguli specifice pentru o zona dintr-o localitate urbana sau rurala, compusa din mai multe parcele, acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice etc. Planul Urbanistic Zonal este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii [...]

 • Certificat de urbanism

  Certificatul de urbanism este un act public emis de Autoritatile administratiei publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului - spre exemplu : caracteristicile zonei in care se gaseste amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite (inaltimea maxima a cladirii, procentul de teren ce poate [...]

 • Proiect pentru autorizatia de construire (PAC)

  Faza a proiectului unei constructii care cuprinde: documentatia tehnica minima necesara pentru eliberarea autorizatiei de construire si se constituie din parti ale proiectului tehnic (PT), necesare si suficiente pentru obtinerea autorizatiei de construire, dar nu si pentru executia constructiei. El cuprinde planuri de specialitate: arhitectura. Autorizatia de construire este actul de autoritate al Administratiei publice locale, pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de [...]

 • Protectia mediului

  Ansamblul actiunilor si masurilor privind protejarea fondului natural si construit in localitati si teritoriul lor inconjurator. (Legea nr.350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.)

 • Plan urbanistic de detaliu (PUD sau P.U.D.)

  Reglementare urbanistica avand rolul de aprofundare a prevederilor din PUG sau PUZ, corelate cu conditionarile din certificatul de urbanism (CU). Prin PUD se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate. Planul Urbanistic de Detaliu reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General (P.U.G-ul) si Planului Urbanistic Zonal [...]