Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Uzufruct. Ce este Uzufruct? Infomatii despre Uzufruct. Afla mai multe despre Uzufruct. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Uzufruct


Drept real principal, esentialmente temporar in temeiul caruia o persoana, numita uzufructuar, poate folosi un lucru care apartine altei persoane numita nudul proprietar si sa beneficieze si de foloasele bunului respectiv, sa-i culeaga roadele avand insa obligatia de a conserva substanta proprietatii si la incetarea acestui drept sa restituie bunul proprietarului.

 

Dreptul de uzufruct se dobandeste prin uzucapiune.

 

Uzufructul este reglementat in cartea II, t. III, cap. I, art. 517 si urm. Codul civil.

Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


 • Dezmembraminte ale dreptului de proprietate

  Sinonim - drept real principal derivat din dreptul de proprietate privata Acele drepturi reale principale derivate asupra bunurilor altuia, opozabile tuturor, inclusiv proprietarului, care se constituie sau dobandesc prin desprinderea ori limitarea unor atribute din continutul juridic al dreptului de proprietate. Ele nu desfiinteaza dreptul de proprietate, ci doar il golesc sau il restrang, in sensul ca proprietarul este ingradit sau lipsit de plenitudinea atributelor proprietatii. [...]

 • Contract de arendare

  Potrivit dispozitiei art.2 din Legea arendarii nr.16/1994, modificata, "prin arendare se intelege contractul incheiat intre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal de bunuri agricole, denumit arendator, si arendas, cu privire la exploatarea bunurilor agricole, pe o durata determinata si la un pret stabilit de parti.

 • Fructe

  Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada. Spre exemplu recoltele, chiriile, dobanzile, prasila animalelor etc.   Se clasifica in doua grupe distincte: fructe naturale si fructe civile.   Ele revin proprietarului, in virtutea dreptului de proprietate care se intinde la tot ceea ce lucrul produce. Ca urmare, cand lucrul se afla la un tert ce nu are nici un drept asupra sa, proprietarul poate cere, odata cu restituirea [...]

 • Actiunea confesorie

  Este acea actiune reala prin care se urmareste ocrotirea sau valorificarea celorlalte drepturi reale principale (exceptand dreptului de proprietate): uz, uzufruct, abitatie, superficie, servitute atunci cand o alta persoana obstructioneaza exercitarea acestor dezmembraminte ale dreptului de proprietate.

 • Operaţiuni în cartea funciară

  Operaţiuni în CARTEA FUNCIARĂ   I. Acte necesare pentru întabularea dreptului de proprietate 1. Cerere tip; 2. Documentaţie cadastrală recepţionată- în situaţia în care nu a fost deschisă o carte funciară pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea acestuia; 3. Acte de proprietate* (în copie legalizată, cu excepţia hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile şi a actelor autentificate de notarii [...]