Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Legi online imobiliare: lege online si legislatie on line in domeniul imobiliar. Legislatie internet pentru dreptul de proprietate si legislatie constructii. Legislatia online imobiliara din Romania

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

HG 389 din 2010 privind modificarea si completarea art. 19 paragraf 2 din Normele Legii nr. 152 din 1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte


 

HG 389/2010 privind modificarea si completarea art. 19 paragraf 2 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 26 aprilie 2010 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte - ANL
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 

Art. I
Articolul 19^2 din Normele metodologice pentru punerea in Aplicare a prevederilor legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea i, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

1. Alineatele (1)—(2^4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: cauta un termen imobiliar, financiar, economic sau juridic in Dictionarul de Termeni TopEstate "Art. 19^2

 

(1) Locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, altele decat cele destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din invatamant si din sanatate, se pot vinde, numai la solicitarea titularilor contractelor de inchiriere, in conditiile prevazute la art. 9 din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile ulterioare. 

 

(2) In sensul prezentelor norme metodologice, valoarea de inlocuire este valoarea medie ponderata pe metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in cursul anului anterior de catre A.N.L. cu antreprenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul intre valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul anterior si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte. 

 

(2^1) odata cu stabilirea valorii de inlocuire a locuintelor se calculeaza, acolo unde este cazul, cota procentuala din aceasta valoare care revine constructiilor aflate in diverse stadii de executie sau de finalizare si care au fost utilizate pentru construirea locuintelor respective potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile ulterioare. 

 

(2^2) Valoarea de vanzare a locuintei se stabileste conform prevederilor art. 9 alin. (2) lit. d) si e) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, la data vanzarii acesteia. Valoarea de vanzare a locuintelor reprezinta valoarea de inlocuire pe metru patrat multiplicata cu suprafata construita efectiva a fiecarei locuinte, inclusiv cotele indivize aferente fiecarei locuinte, diminuata cu amortizarea calculata in conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008, de la data punerii in functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia. cauta o oferta imobiliara pe portalul imobiliar profesionist TopEstate (2^3) Pentru stabilirea pretului de vanzare a locuintei, la valoarea de vanzare calculata conform prevederilor alin. (2^2) se adauga comisionul de pana la 1% al unitatii prin care se efectueaza vanzarea. 

 

(2^4) Pentru stabilirea cotei-parti din valoarea de vanzare care revine constructiilor aflate in diverse stadii de executie sau de finalizare si care au fost utilizate pentru construirea locuintelor respective potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, acolo unde este cazul, la suma constituita din valoarea de vanzare calculata conform alin. (2^2) se aplica procentul stabilit conform prevederilor alin. (2^1)." 

2. Dupa alineatul (2^4) se introduce un nou alineat, alineatul (2^5), cu urmatorul cuprins: 


"(2^5) Valoarea de inlocuire pe metru patrat calculata in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale alin. (2) din prezentul articol se stabileste anual, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, care urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I." 

3. In tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Dezvoltarii Regionale si turismului". 

Art. II
Hotararea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.